VEREN IG ING S N ISU'.V S DAMESKOOR: Maandag is repetitie van 7.00 tot 8.00 uur. Gelieve allen op tijd aan wezig te zijn i L.V.B. AFD. LEUNEN Kienen: Maandag 1 maart om 8.00 uur is kienen voor de leden van de L.V.B. in Café Kusters Zwemmen: Zij die nog willen leszwemmen, gelieven het lesgeld voor woensdag 3 maart te betalen. Zuivelavond: Op donderdag 4 maart v/ordt U in het Gemeenschaps huis om 7.30 uur een avond aangeboden door het Nederlands Zuivel- bureau, in samenwerking met de L.V.B. afd. Leunen, Veulen èn. Heide en de meisjes van de K.P.J. Wij verwachten een grote opkomst. Iedere bezoeker ontvangt een surprise en elke 20ste nog iets extra. 3VLEUMEN - JEUGD zaterdag 27 'februari beginnen de pupillen weer te voetballen. (D. jeugd). 17e starten met 47 spelers voor 4 elftallen, dus enkel e nieuwe aanmeldingen zijn nog welkom. Leeftijd:- 10 gaar tot 12 jaar. Programma a.s. zaterdag: 1,0.30 D.I.S. Dl - Leunen D1 vertrek 10.00 uur 10.30 Leunen D3 - Merselo D1 10.30 Leunen D2 - Oostrum D1 10.30 Leunen D4 - D.I.3. D2 (op het oefenterrein) BERICHT AAN ALLE INWONERS VAN LEUKEN De toneelvereniging "Comedia:i maakt bekend, dat op 8 maart a.s. de JEUGD - TONEELGROEP haar eerste publieke optreden aan U zal presenteren. Onze jeugd-leden zullen een dezer dagen persoonlijk bij U aanklop pen en U presenteren: een bewijs van begunstiging voor de somma van zegge en schrijve EEN GULDEN, 3 tuur deze jongens en meisjes niet weg zonder gulden, maar toon Uw belangstelling en koop een kaart. U kunt met deze kaart tevens met 2 personen vrij binnen treden voor de uitvoering. Bij voorbaat hartelijk flank, namens Bestuur en leden. de Voorzitter: L. L-OBNEH

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3