Lh Uii deze week UITGAVE: STICHTING "GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEN" KERKDIENSTEN Zat, av. 27/2: 7*00 lm voor Wilhelm Swinkels en zoon Frans 1e Zondag in de 40 dagentjjd: 7.30 lm voor de parochie 9.00 hgm opgedragen voor Joji. Poels, echtgenote en dochter Johanna 10,30 lm tot intentie van fam, Jos Litjens (Leunseweg) 7.30 lm voor Jo van Meijel 8.00 gest. lm voor Frans Voermans en echtgenote 7.30 gest. lm voor Maria Lit jens-Sraits 7.00 av. lm Voor P.J. Goumans, echtgen. en Math. Gou- 7.30 gest. lm voor Willem Keijsers, echtgenote mans. en overleden kinderen 7.00 av. lm voor overl. fam. Vogelzangs-Botden 7.30 gezongen jaarget. voor Jacob Koenen en echtgen. 7.00 av. lm voor ^o van Geenen eerste vrijdag van de maand 7.30 lm t.e.v. H. Hart voor overl. fam.Willems-Loonen 7.00 av. lm voor Josephina Michels-Kersten 8.00 lm voor overl. fajn. Litjens-Claessens 7.00 av. lm voor Gertruda Kleuskens-Franssen v.w. j n -> n j t de buurt m de week mo. Peter van Berlo; Av, Ferdy Lucassen zondag: 7.30 Th. Stevens 9.00 M. Koch; T. en W. Comelissen; J. Heidens 10.30 B. en H. van Hees Lektoren: zat. av; 7.00 P. Litjens zondag: 7.30 J. Jenniskens; 10.-30 J. Ouwerkerk Wie heeft mijn mini-fiets gevonden a/h Gemeenschapshuis Leunen Gaarne mijn fiets terug. Marian Achten. Verloren in Gemeenschapshuis rood-ribfluwelen jasje. Kitty BeckersAlbionstraat 17; Leunen, Tel 2011. 3 e 1AARGANG No. 9. 27 febr. 197 Redaktie: J. Jenniskens, Drienshoekweg 9, Leur Maanda Dinsdag Woensdag Donderdag: Vrijdag: Zaterdag; Akolieten:

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 2