„LEUNEN" deze week Zatav7.00: lm voor 7e zondag na^rie.oningen: ^7.. 7.00 av. lm voor 8.00 lm voor af a (St.peelweg) I MEMISA HEEFT 336.— Zondag zingen we de Mis van 10.30 uur i.p.v. zat.avond

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 2