V ERENIGINGSNIEU fir S K.P.J.L. LEUNEN Dinsdag 16 februari om 19»30 uur Cultureel Concours in Oos trum. Hier zal Leunen met twèc volksdansen aan deelnemen. Ieder lid is van harte welkom Donderdag 18 februari om 20.00 uur besprekingen over Ouder avond in het Gemeenschapshuis (kl. zaal) Als er nog iemand een toneelstukje heeft, breng dat dan mee, we hopen dat ze allemaal komen, WANDELKLUB "DE BELHAMELS" Belhamels, kom alleraaol nor de carnavalsmiddag, op zaoterdag den dartiende fibbrewari, van hallef driej tot halle.f vief. Kom allemaol moj verkled en makt ma veul schik. Oud papier. Hiervoor onze hartelijke dank allemaal. Waar we niet zijn geweest wegens tijdgebrek, daar komen we over een maand het eerst, na een bericht in "Leunen deze week" L.L.T.B. afd. LEPWEB - VEULEN Het voorlopige Bestuur van de kring Limburg van de Nederlandse Kontrkttelersvoreniging nodigt alle belanghebbenden uit voor een Algemene ledenvergadering (resp. informatievergadering) welke gehouden zal worden op MAANDAG 15 FEBRUARI 1971 om 13.30 uur in het GEMEENSCHAPSHUIS TE IJSSELSTEIJN. Programma: - Opening door de Voorzitter. - "De kontraktteelt van gisteren, heden en morgen", inleiding door Dhr. B. van Dueren den- Hollander, Vice-Voorzitter van de N.K.T.V. - Forumdiscussie - Sluiting. Het areaal kontraktteelt in Limburg bedraagt momenteel 3000 H.A. maar zal in de toekomst nog belangrijk stijgen o.a in verband met- de Vestiging van "Hollandia" in Venray. De belangenbehartiging van de leden wordt daardoor een dwin gende eis. Reden -waarom de kontrakttelersvereniging de zwakke positie van de individuele teler wil versterken. Voor deze versterking is nodig dat iedere teler zich bewust betrokken voelt en meeleeft met zijn vereniging, lïij hopen daarom dat ieder in de gelegenheid is om deze bijeenkomst mee te maken.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 3