WANDELKLUB "DE BELHAMELS" Zaterdag 13 febr. houden we onze carnavalsraiddag waarbij we alle leden van harte uitnodigen. Ook zeker de nieuwe leden, of als je lid wilt worden kun je ook verkleed naar zaal Martens komen. En we noteren jullie naam, waarmee de rest wel komt. Alle kinderen van 4-10 jaar zijn welkom als nieuwe leden. Laat Leunen nou met een grote groep komen van de zomer. We vieren dan ons eerste lustrum. Wandelen is een zeer gezonde sport Denk aan het oud papier, zaterdag 6 febr. buiten de kom van Leunen. De wagen van OPOSS met helpers van ons, dus voor de wan- delklub. Met dank voor de medewerking L.L.T.B. AFD. LEUNEN VEULEN Op woensdag 10 febr. a.s. om 2.00 uur is er te Oirlo, in zaal Rongen, een belangrijke bijeenkomst, voor hen die belang hebben in de nieuwe saneringsregeling. Deskundigen zullen deze uitleg gen. Ruime gelenheid tot het stellen van vragen. WEEKAGENDA GEMEENSCHAPSHUIS Zondag 7/2: 18.00 DANSEN. Orkest:"The Balck Boys". Entree: f' 1»5° Maandag 8/2: 19»30 Rep. Dameszangkoor (kl. zaal) Dinsdag 9/2: 20.00 Rep. Fanfare (gr. zaal) Woensdag 10/2: 19.00 - 20.00 Rep. jeugdtoneel groep I 20,00 - 21.00 Rep. jeugdtoneel groep II (boven) 19.30 Sporten kring Venray (gr. zaal) Donderdag 11/2: 18.30 - 20.00 K.M.G. sporten (gr. zaal) 20.00 - 21.00 K.P.J. Dames sporten (gr. zaal) 21.00 - 22.00 K.P.J. Heren sporten (gr. zaal) 20.00 Verg. ouders der 1e communikanten (kl. zaal) Vrijdag 12/2: 20.00 Carnavalsavond Invalidenbond Kring Venray Zaterdag 13/2: 20.00 "ALDEWIEVERBAL" Orkest: "De Peelzwervers" en de "Hofkapel" Entree: 2.50 TE KOOP: fijn witlof bij: Willems, Laagriebroekseweg 8, Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 5