Contributie's en donatie's worden gaarna a.s. zaterdag van U in sntvangst genomen, waarbij U tegelijkertijd een bewijs je ontvangt, r.l. zondag 31 januari 1971 waren hele scharen knöllinneke's en tnöllke's verzameld in het Gemeenschapshuis, in afwachting van het ijjdstip, dat de nieuwe Prins Carnaval 1971 zich aan hun zou voor stellen. Vooraf werd Prins Piet d'n.derde riog eens in de blo-eme- ;jes gezet, en werd dit ook in toespraken gedaan door Vorst Jan, m Bestuur, welke hem dankte voor het voorbeeldige verloop van de ïarnavalsviering in Leunen over het afgelopen seizoen, iierna werd onder begeleiding van treurmuziek Prins Piet d'n Derde fan zijn Prinsenkleding ontdaan. Om circa 21 .-11 uur werd dan eerst san de zaal de grote knol getoond, met draaiende knollenbladeren, :ortom een werkstuk waaraan vele werkuren moeten zijn besteed. )oor de Vocarzitter P. v.d. Sterren werd aansluitend hieraan eerst le ber. en van de nieuwe nog onzichtbare Prins getoond, waarna dan liteindelijk onder grote spanning Vorst Jan bekend maakte, dat het lit jaar "PRINS HARRIE D'N TWEEDE (Harrie van Vegchel) zou zijn, felke dit jaar het knollenrijk zal regeren. lieraan aansluitend maakte Prins Harrie d'n Tweede zijn Prinsenwals >mringd door de hossende knöllinneke's en knolleke's, terwijl verder san het opvrolijken van deze unieke gebeurtenis de Leunse Boeren- slaaskapel een belangrijk aandeel had. 3rins HARRIE D'N TWEEDE riep in zijn hoedanigheid van Prins Carna- fal, alle knöllinneke's en knöllekeVs op, van de komende carnaval sen gezellig feest te maken, voor elkeen, jong en oud. VI met al een zeer geslaagde karnavalsavondo.l.v. Prins Harrie l'n Tweede. C.P.J. LEUNEN iaandag 8 februari toepavond voor dé jongens van de K.P.J. om 8 uur Ln café Kusters. >V. LEUNEN Programma zondag 7/2-1971 jeunen 1 - Geysteren 1 aanvang 2.00 uur jeunen 2 - Geysteren 2 1.30 uur ïreng Uw donateurskaarten mee, anders betaalt U 1,-- entree. a.fd. jeugd. Programma zaterdag 6/2-1971: ^Kringbeker) 2,30 uur Resia A1 - Leunen A1 vertrek 1.30 uur 2.30 uur Leunen B1 - Merselo B1 2,30 uur D.I.S. A1 - Leunen A2 vertrek 2.00 uur

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 4